کاتالیست اجباری است

چرا استفاده از کاتالیست اجباری است ؟

کاتالیست اجباری است با وجود وسایل نقلیه ی بیشماری که در دنیا حرکت می کنند آلودگی زیادی کره زمین ر...

به خواندن ادامه دهید

کاربرد کاتالیزور خودرو

کاربرد کاتالیزور خودرو و دلیل استفاده از آن

کاربرد کاتالیزور خودرو قبل از اینکه بخواهم در مورد نوع کاربرد کاتالیزور صحبت کنم قصد دارم یک تعریف ...

به خواندن ادامه دهید

بازیافت کاتالیزور

فرایند بازیافت کاتالیزور

بازیافت کاتالیزور توجه داشته باشید باری بازیافت فلزات گرانبهای کاتالیزور باید ابزار مناسب را در ا...

به خواندن ادامه دهید

فلزات گرانبها در کاتالیزور

دلیل استفاده از فلزات گرانبها در کاتالیزور

فلزات گرانبها در کاتالیزور کاتالیزور ابزاری است که می تواند درصد گازهای سمی ناشی از تولید دود خود...

به خواندن ادامه دهید

ضایعات کاتالیست

بهترین شرایط برای فرایند بازیافت فلزات و ضایعات کاتالیست

ضایعات کاتالیست مهمترین نکته زمان بازیافت فلزات کاتالیست این است که باید مشخص کنید که، میخواهید ف...

به خواندن ادامه دهید

خریدار کاتالیست استوک

فرایند بازیافت کاتالیست توسط خریدار کاتالیست استوک

فرایند بازیافت کاتالیست های خودرو توسط خریدار کاتالیست استوک این نوع کاتالیست ها که به کانورتور نیز...

به خواندن ادامه دهید

12