پالادیوم, پلاتین, خاک کاتالیزور, خریدار کاتالیزور مستعمل, خریدار کاتالیست دسته دوم, خریدار کاتالیست کهنه, مطالب

وظیفه ی کاتالیزور در خودرو

وظیفه ی کاتالیزور

وظیفه ی کاتالیزور

کاتالیزورها به واکنش های شیمیایی سرعت می بخشند.این مواد به دو دسته همگن و ناهمگن تقسیم می شوند.
کاتالیزور به دو دسته خالص و ناخالص دسته بندی می شود.

وظیفه ی کاتالیزور خالص:

به کاتالیزوری گفته می شود که تنها مجاز به تشکیل یک جور محصول می باشد.
کاتالیزور ناخالص:اگر در حضور کاتالیزور فرآورده ناهمگن امکان تشکیل داشته باشد،کاتالیزور ناخالص به شمار می رود.
در یک واکنش دارای کاتالیزور،کاتالیزور در یک مرحله عملا استفاده می شود و پس از استفاده دوباره تولید می شود و این عمل بارها تکرار می شود، بدون آنکه کاتالیزور دستخوش تغییر مداوم شود.

در پایان کار کاتالیزور آن است راه جدیدی برای جلو رفتن واکنش می گشاید.
انرژی فعالسازی واکنش های بدون کاتالیزور کمتر از واکنش هایی هستند که در آن کاتالیزور استفاده می شود.
شمارکثیری از واکنش های شیمیایی سخت که در بدن انجام می شود و برای زندگی احتیاج است به دلیل تاثیر آنزیم ها در دمای پایین بدن امکان پیدایش آن هست.

کاتالیزور یکنواخت و کاتالیزور جورواجور و گوناگون:

کاتالیزور یکنواخت ماده ای هست که به عنوان کاتالیزور با مواد واکنش دهنده در یک موقعیت اند اما یک کاتالیزور گوناگون مواد واکنش دهنده کاتالیزور در دو موقعیت جدا از هم می باشند و واکنش روی کاتالیزور انجام می گیرد.
یکی از مثال های کاتالیزور یکنواخت در فاز گازی،تاثیر کلر در جداسازی دی نیتروژن دی اکسید است.گاز دی نیتروژن دی اکسید در دمای اتاق گاز نسبتا بی فایده ای است.
شماری از واکنش ها توسط اسیدها و بازها کاتالیز می شوند.جداسازی هیدروژن پر اکسید در حضور پون یدید کاتالیز می شود.

کاتالیزور گوناگون:

کاتالیزور گوناگون یا ناهمگن بیشتر از طریق جذب سطحی شیمیایی مواد واکنش دهنده بر روی کاتالیزور انجام می شود.جذب سطحی مرحله ای است که در جریان آن مولکولها به روی جسم جامدی متصل می شوند.
به طور مثال در ماسکهای گازی،زغال به عنوان یک ماده جذب کننده برای گازهای زیان آور استفاده می شود.

وظیفه ی کاتالیزور و کاربرد کاتالیزور یا کاتالیست:

۶۰درصد از همه فرآورده های شیمیایی تولید شده به صورت تجاری در بعضی از مرحله های تولید نیاز به کاتالیست دارند.
عمدتا تاثیرگذارترین کاتالیست ها فلزات واسطه هستند.
تبدیل کننده کاتالیست یک خودرو یک مانند آشکار از مواد استفاده ی کاتالیست ها می باشد.
ممکن هست در این دستگاه عنصرهای واسطه پلاتین، پالادیوم یا ردیوم به عنوان کاتالیست استفاده شود؛زیرا این مواد به جداسازی برخی از فرآورده های جانبی زیان آور اگزوز خودرو کمک می کند.یک تبدیل کننده کاتالیستی سه گانه،سه وظیفه را انجام می دهد:

۱-کاهش اکسیدهای نیتروژن به اکسیژن و نیتروژن

۲-اکسیداسیون هیدرو کربن های سوخته و تبدیل آن ها به دی اکسید کربن و آب

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *